Chính sách hoàn tiền

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Ba 2020


Yêu cầu hoàn trả hoặc đổi hàng được chấp nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày xác nhận đặt hàng. Leinné có thể quyết định kéo dài giai đoạn này đối với những trường hợp hoặc thiết kế đặc biệt.

Bạn có thể gửi một yêu cầu hủy đơn đặt hàng của bạn cùng ngày đơn hàng được đặt. Xin lưu ý rằng nếu đơn hàng đã bắt đầu được vận chuyển đi, Leinné sẽ không chấp nhận yêu câu hủy đơn đặt hàng của bạn.

Xin vui lòng cung cấp mã số đơn hàng, và cho chúng tôi biết lý do đổi trả sản phẩm của bạn để đẩy nhanh quá trình hoàn tiền. Yêu cầu của bạn sẽ được xem xét trong vòng 2 ngày phản hồi tiêu chuẩn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email về kết quả. Chúng tôi có quyền kéo dài thời gian phản hồi tiêu chuẩn trong các trường hợp đặc biệt với thông báo trước cho bạn.

Nếu bạn chọn thanh toán bằng séc hoặc hình thức chuyển khoản, bạn có thể hủy đơn hàng trước khi thực hiện thanh toán, hoặc trong trường hợp thanh toán không được chúng tôi nhận trong 30 ngày, chúng tôi sẽ hủy đơn hàng của bạn.

Nếu bạn tuân thủ các điều kiện hoàn trả bên trên, Leinné sẽ nỗ lực hoàn tiền thông qua tài khoản tín dụng của bạn hoặc tài khoản Paypal không quá mười bốn (14) ngày sau khi nhận được hàng hoàn trả về Leinné Apartment hoặc Leinné Paris Studio. 

Lệnh hoàn tiền sẽ được thực hiện theo yêu cầu nếu tiền thanh toán đã được nhận. Khoản hoàn trả cho người mua sẽ ở hình thức tiêu chuẩn ban đầu theo đúng phương thức mà chùng tôi đã nhận, hoặc có thể trong các khoản tín dụng của cửa hàng, theo sự lựa chọn của bạn.

Hải quan và các loại thuế bán hàng được không hoàn lạiTuy nhiên, bạn có thể phục hồi những thứ này bằng cách liên hệ với cơ quan hải quan địa phương hoặc thuê một nhà môi giới hải quan.

Xin lưu ý rằng việc hoàn tiền có thể mất tới 10 ngày làm việc để hiển thị trên tài khoản của bạn do thời gian xử lý khác nhau giữa các nhà cung cấp thanh toán.